Siste nytt fra Facebook

27. feb. 2019: Innkalling og saksliste til Årsmøte i Langmyra Skolemusikkorps 13. mars 2019 ( Denne er også sendt på mail til alle foresatte tilhørende skolekorpset) Sted: Langmyra skole (musikkrommet) Klokken: 20.00-21.00 Saksliste Valg av ordstyrer og referent Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Årsberetning fra styret Sak 3 Regnskap 2018 fra styret Sak 4 Budsjett 2019 fra styret Sak 5 Kontingent 2019 - Styrets forslag: Øke kontingenten fra kr 3 200,- til kr. 3300,- Styret ønsker å fortsette med å dele kontingent opp i to innbetalinger pr år; kr. 1650,- i halvåret med innbetalingsfrist 15.september og 15.februar. Økning av kontingent begrunnes med økning av Kulturskolens satser. Sak 6 Innkomne saker Eventuelle saker må meldes styret innen 6.mars. Sak 7 Valg Vi ønsker alle hjertelig velkomne! For styret Anja Vinje Talberg, sekretær (sign)
8. feb. 2019: Varsel om årsmøte: Langmyra Skolemusikkorps sitt årsmøte vil bli avholdt onsdag 13.mars 2019 kl. 20.00 på Musikkrommet på Langmyra skole. Innkalling og saksliste vil komme senere. Styret ber om at saker som ønskes innmeldt, sendes innen 06.03.19.

Bli med?

Høres det spennede ut å være med i korps? Fra og med 3. klasse kan du begynne å spille ett instrument og starte veien mot å spille i skolekorps. Kontakt gjerne noen i styret hvis du ønsker å vite mer. Alle er velkommen til å komme på øving og se hva vi gjør og hvordan vi har det.

ØVINGER

Vi øver på Langmyra skole torsdager 18:00-20:00

Arrangement

Ingen kommende arrangement

Støtt oss

Det finnes ulike måter å støtte Langmyra Skolemusikkorps.

  • Langmyra Skolemusikkorps har sin egen støtteforening som du kan bli medlem av. Se mer informasjon på Facebook.
  • Du kan gi oss grasrotandel via Norsk Tipping.
  • Når du kjøper sesongkort på Aker Stadion kan du via prosjekt tilhørighet oppgi Langmyra Skolemusikkorps som mottaker.