Ønsker du å begynne i korps?

Høres det spennede ut å være med i korps? Fra og med 3. klasse kan du begynne å spille ett instrument og starte veien mot å spille i skolekorps. Send gjerne en epost eller ring noen i styret hvis du ønsker å vite mer. Alle er velkommen til å komme på øving og se hva vi gjør og hvordan vi har det.

Det første året er du aspirant. Da har du timer med en lærer på kulturskolen og lærer å spille ditt instrument. Det er også en periode med aspirantkorps sammen med aspiranter fra de andre skolekorpsene i byen. Dette er i regi av kulturskolen, men du vil være en del av Langmyra skolemusikkorps og vil delta på sosiale og musikalske arangement.

Den andre året er du junior. Da har du fortsatt timer med din instrumentlærer, i tillegg spiller du i juniorkorpset som øver en time i uka på kulturskolen. Juniorkorpset opptrer ved ulike anledninger og masjerer også i barnetoget på 17. mai.

Fra og med det tredje året er du musikant i hovedkorpset! Det er vanlig å fortsette med timer på kulturskolen mens man spiller i hovedkorpset.

5 GRUNNER TIL
Å BLI MED I KORPS

1. SAMSPILL
Det å lykkes sammen er viktigst i skolekorpset. Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

2. MESTRINGSFØLELSE
I skolekorpset lærer barnet ditt å spille et instrument eller å drille. Alle liker å mestre, og øvelse gjør mester.

3. ALLE ER MED
Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

4. FELLESSKAP
På turer, kurs og seminarer møtes barna på tvers av alder og får venner for livet. Foresattes medvirkning gir unik mulighet til å bli kjent med de andre barnas foresatte. Barnet synes det er kjekt at du er med!

5. TRYGGHET
Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet