våre instrumenter

Pass godt på instrumentet ditt. Instrumentene i korpset representerer store verdier (fra 5 000 til 50 000 kroner per instrument), så det er viktig med godt vedlikehold! Under følger en liste over de instrumentene vi har i korpset.

Fløyte

Klarinett

Saxofon

Kornett

ALTHORN

Baryton

Tuba

Trombone

Slagverk

VÅR UNIFORM

Korpsuniformen består av rød jakke, hvit skjorte, svart slips, svart bukse, svarte sko og rød lue. 

BÆRING AV UNIFORM

Enhver som bærer uniform skal vise korrekt og behersket oppførsel. En uniform legges merke til og et enkelt uniformert medlem kan med dårlig oppførsel skade korpsets navn og rykte.

BEHANDLING AV UNIFORM

Korpsmedlemmer og aspiranter skal til enhver tid holde sin uniform i orden. Skader, feil og mangler som medlemmet eller foresatte ikke er i stand til selv å utbedre, forelegges styret.

Når uniformen bæres, skal den være ren og i forskriftmessig stand, buksen ren og presset, skoene pusset. Uniformsjakken beholder sin form best når den henger igjenkneppet på kleshenger når den ikke er i bruk.

Skade på uniform eller uniformseffekter som skyldes grov uaktsomhet av medlemmet, medfører erstatningsplikt.

Når et medlem slutter i korpset, skal alle uniformseffekter leveres inn i renset stand. Ved bytte av for små eller defekte uniformseffekter, skal disse være renset. Innleveres urensede uniformseffekter, har uniformskomiteen adgang til å innkreve et rensegebyr beregnet etter dagens pris på rensing.